Get Adobe Flash player

 

Disclaimer en ©

Algemeen

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
 

Vaco Cleaning besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen voorkomen.

Vaco Cleaning wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Vaco Cleaning behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE
 

Vaco Cleaning kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

AANSPRAKELIJKHEID

Vaco Cleaning sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. 

Vaco Cleaning kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het Internet tussen Vaco Cleaning en haar gebruikers.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Vaco Cleaning aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van Internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Vaco Cleaning behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Vaco Cleaning of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vaco Cleaning.

VIRUS & SPAM

Vaco Cleaning garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spam of vergelijkbare schadelijke componenten.

COPYRIGHT ©

Niets van deze site mag zonder toestemming van Vaco Cleaning verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van webpagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Vaco Cleaning wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde / het onder `Disclaimer` staande en met beiden akkoord te gaan.

 

Bronvermelding graphics:

VACO Cleaning, Dordrecht

laatst bijgewerkt op 01-01-2012

COLOFON:

• Website ontwikkeling, content management en vormgeving: CKWebdesign

Vaco Cleaning
Azobe 122
3315 NB Dordrecht

Contactpersoon:
Petra van der Waal
Tel.: 078-8420316
GSM: 06-52681989

  Email   (infoatvacocleaningdotnl)  

Kalender

september 2014
Z M D W D V Z
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930